สล็อต pg slot

‎125 ทะเลสาบ ทาง เหนือ ใหญ่ หาย สาบสูญ ไป‎

‎125 ทะเลสาบ ทาง เหนือ ใหญ่ หาย สาบสูญ ไป‎

‎การศึกษาใหม่พบว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ 125 แห่งในแถบอาร์กติกได้หายไปเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทะเลสาบอื่น ๆ อีกมากมายหดตัว‎‎ทะเลสาบเคยนั่งอยู่บนดินแช่แข็งอย่างถาวรที่เรียกว่า permafrost การศึกษาอื่น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า ‎‎permafrost กําลังละลาย‎‎ไปทั่วโลกทําให้พื้นดินต่ําตกต่ําและหินตกลงมาจากภูเขา‎‎”เราคิดว่าภาวะโลกร้อนกําลังละลาย permafrost” นักวิจัยนําลอเรนซ์สมิธแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสกล่าว...

Continue reading...